3น. 00ว.
#2 ทัมค่ะ เป็นนักศึกษาค่ะ
มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ Easy Japanese
3น. 00ว.

ออกอากาศวันที่ 6 ตุลาคม 2561
รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

แนะนำตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลย เพียงแค่ใส่ “desu” ต่อท้ายชื่อของตัวเองหรืออาชีพ ก็จะอธิบายได้ว่าเราเป็นใคร ทำอะไร “Tamu desu. Gakusee desu” แปลว่า "ทัมค่ะ เป็นนักศึกษาค่ะ"