#1 บ้านคุณฮารุอยู่ที่ไหนคะ

มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ Easy Japanese

3น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 2 ตุลาคม 2561 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

เรียนรู้วิธีถามตำแหน่งที่ตั้ง ถ้าอยากทราบว่าสถานที่หรือวัตถุสักอย่างอยู่ที่ไหน เพียงแค่นำ “wa doko desu ka” ไปต่อท้ายชื่อนั้น “Haru-san-hausu wa doko desu ka” แปลว่า "บ้านคุณฮารุอยู่ที่ไหนคะ"

เค้าโครงรายการ