3น. 00ว.
#1 บ้านคุณฮารุอยู่ที่ไหนคะ
มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ Easy Japanese
3น. 00ว.

ออกอากาศวันที่ 2 ตุลาคม 2561
รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

เรียนรู้วิธีถามตำแหน่งที่ตั้ง ถ้าอยากทราบว่าสถานที่หรือวัตถุสักอย่างอยู่ที่ไหน เพียงแค่นำ “wa doko desu ka” ไปต่อท้ายชื่อนั้น “Haru-san-hausu wa doko desu ka” แปลว่า "บ้านคุณฮารุอยู่ที่ไหนคะ"