สร้างหลังคามุงหญ้า สร้างสายสัมพันธ์ใหม่

เรื่องเล่าจากบ้านเกิด Hometown Stories

27น. 15ว.
ออกอากาศวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 รับชมได้ถึง 6 พฤศจิกายน 2567

ในพื้นที่ภูเขาของจังหวัดวากายามะ หนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งต้องการปรับปรุงบ้านหลังคามุงหญ้าเพื่อดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมเยือน แต่เพราะไม่มีเงินทุนและประสบการณ์ พวกเขาจึงต้องอาศัยธรรมเนียมปฏิบัติในท้องถิ่นที่เรียกว่า "ยุย" ซึ่งส่งเสริมการร่วมแรงร่วมใจกัน ซึ่งก็มีทั้งเพื่อนฝูง คนท้องถิ่น และผู้เชี่ยวชาญยื่นมือเข้าช่วยเหลือ สมาชิกในกลุ่มคนหนึ่งถึงขนาดย้ายเข้าไปอยู่ในพื้นที่เพื่อทำให้โครงการนี้เป็นจริง และนี่คือเรื่องราวของ "ยุย" จิตวิญญาณแห่งการร่วมแรงร่วมใจที่ช่วยให้พวกเขาฟันฝ่าอุปสรรคเอาชนะความท้าทายต่าง ๆ และสร้างมรดกที่ยั่งยืนให้กับชุมชน

เค้าโครงรายการ