การเป็น LGBT+ ในเมืองเล็ก ๆ

เรื่องเล่าจากบ้านเกิด Hometown Stories

30น. 15ว.
ออกอากาศวันที่ 17 ตุลาคม 2564 รับชมได้ถึง 17 ตุลาคม 2566

ฟูจิยะ อามิ มองว่าตัวเองเป็น LGBT+ เธอไม่ต้องการถูกจำแนกว่าเป็นชายหรือหญิง และไม่มีความรู้สึกโรแมนติกกับคนอื่น หลังทำงานในโตเกียวในฐานะ "ผู้หญิง" ฟูจิยะไม่สามารถทนเสแสร้งได้อีกต่อไป เธอจึงย้ายไปอยู่ชุมชนเล็ก ๆ แห่งหนึ่งทางตะวันตกของญี่ปุ่น ชุมชนนี้ซึ่งเผชิญกับจำนวนประชากรที่ลดลง ให้การต้อนรับฟูจิยะในฐานะสมาชิกใหม่ แต่หลายคนแปลกใจที่ฟูจิยะไม่มีความปรารถนาที่จะแต่งงาน ฟูจิยะต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ บนพื้นฐานของบุคลิกภาพมากกว่าเพศสภาพ ฟูจิยะจึงค้นหาแนวทางของตนเองที่จะใช้ชีวิตในพื้นที่ชนบทที่ซึ่งอัตลักษณ์ทางเพศแบบดั้งเดิมยังคงแข็งแกร่ง

เค้าโครงรายการ