แชร์เฮาส์ แชร์ไลฟ์

เรื่องเล่าจากบ้านเกิด Hometown Stories

25น. 15ว.
ออกอากาศวันที่ 3 ตุลาคม 2564 รับชมได้ถึง 3 ตุลาคม 2566

ผู้ที่ประสบปัญหาทางร่างกายและจิตใจมักจะอยู่แยกตัวจากสังคมรอบตัว คนเหล่านี้มักจะอยู่แต่ในบ้านหรือสถานดูแล  ที่เมืองฟูกูโอกะ กำลังมีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลง ในการจัดสร้างที่อยู่อาศัยในรูปแบบใหม่ กล่าวคือ มีการจัดให้ผู้พิการในระดับรุนแรง4คนอาศัยร่วมกันอยู่ในบ้านที่เรียกว่า “Hatake no Ie“ โดยจะมีผู้ดูแลหรือคนอื่นๆ เข้ามาช่วย ผู้พิการและได้รับความประทับใจในรอยยิ้มของพวกเขา เรื่องราวของบ้านหลังเล็กๆนี้ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนา ความสัมพันธ์ของคนที่มีความหลากหลาย ที่เข้ามาในบ้านนี้

เค้าโครงรายการ