ยานากะ - การต่อยอดจากอดีต

Dive in Tokyo

28น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 29 มิถุนายน 2565 รับชมได้ถึง 29 มิถุนายน 2566

ครั้งนี้ เราไปที่ยานากะ ย่านอันเป็นตัวแทนเมืองเก่าโตเกียว บริเวณที่สูงของย่านนี้เป็นที่ตั้งของวัดมากมายราว 70 แห่ง บริเวณที่ต่ำเป็นที่ตั้งของชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่งที่ภายในเชื่อมโยงถึงกันด้วยเส้นทางคดเคี้ยวนับไม่ถ้วน เราไปค้นประวัติศาสตร์ของย่านผ่านการสำรวจสามหัวข้อ ได้แก่ วัด แม่น้ำ และความรัก อดีตยังคงมีชีวิตอยู่ในยานากะ ซึ่งเห็นได้จากวัดเก่าแก่ กิจการต่าง ๆ ที่ทำงานรองรับวัดเหล่านี้ และบ้านเรือนดั้งเดิมมากมายที่กำลังมองหาหนทางใช้ประโยชน์ใหม่ ๆ มาร่วมเจาะลึกย่านประวัติศาสตร์แห่งนี้ไปกับเรา

เค้าโครงรายการ