49น. 00ว.
FACES the Special - เสียงแห่งความหวังเพื่ออนาคตในการอยู่ร่วมกัน -
NHK WORLD PRIME
49น. 00ว.

ออกอากาศวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563
รับชมได้ถึง 21 พฤศจิกายน 2564

NHK ได้ร่วมมือกับสถานีวิทยุและโทรทัศน์สาธารณะทั้ง 12 แห่งทั่วโลก เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ "FACES" ซึ่งมีจุดประสงค์ในการจัดการปัญหาเรื่องการกลั่นแกล้ง FACES เป็นการรวบรวมบทสัมภาษณ์ความยาวสองนาทีของผู้ที่มีประสบการณ์โดนกลั่นแกล้งแต่ละคน โดยการใช้เครือข่ายพันธมิตรของ FACES ตอนพิเศษตอนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมแบ่งปันความพยายามในการจัดการปัญหาการกลั่นแกล้ง ทั้งยังมีบทสนทนาของผู้ให้สัมภาษณ์ที่พูดคุยกันข้ามประเทศโดยใช้ช่องทางออนไลน์ เราได้ทำความเข้าใจร่วมกันมากขึ้น เห็นอกเห็นใจ และได้ติดตามรายละเอียดเพื่อหาทางออกร่วมกัน