ขุดค้น: อะไรที่ทำให้ชิบะ อินุพิเศษถึงเพียงนี้ Digging Deep: What Makes Shiba Inu Dogs So Special?

49น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 8 มกราคม 2565 รับชมได้ถึง 8 มกราคม 2567

ปัจจุบันสุนัขสายพันธุ์ญี่ปุ่นกำลังเป็นที่ดึงดูดความสนใจจากเหล่าคนรักสัตว์เลี้ยงทั่วโลก ในสุนัขญี่ปุ่นหกสายพันธุ์ที่ถูกยกย่องให้เป็นสมบัติทางธรรมชาติประจำชาติ ชิบะ อินุนั้นเป็นที่นิยมเป็นพิเศษ สิ่งที่ทำให้ผู้คนหลงรักพวกมันคือความจงรักภักดีต่อเจ้าของอย่างที่สุด แต่อีกด้านหนึ่ง ชิบะ อินุก็ไม่แสดงความรักมากนัก และชอบรักษาระยะห่างในระดับหนึ่ง ถึงกับมีคำเรียกด้วยว่า เป็น "ระยะห่างชิบะ" ลักษณะนิสัยที่ดูขัดแย้งกันนี้คือสิ่งที่ทำให้เราหลงใหล

เค้าโครงรายการ