บาราแกนค้นหาโทโฮกุ Barakan Discovers TOHOKU

49น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 8 มีนาคม 2563 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2566

เกือบทันทีหลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นตะวันออกเมื่อปี 2011 ผู้คนในภูมิภาคโทโฮกุได้เริ่มพูดถึงการเจอผี วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของภูมิภาคนี้อาจอธิบายสาเหตุของรายงานเรื่องผีเหล่านี้ได้ บริเวณนี้ประสบภัยพิบัติและความอดอยากมานับครั้งไม่ถ้วนซึ่งได้คร่าชีวิตผู้คนไปหลายหมื่นคน วิญญาณของผู้ที่จากไปก็ค่อย ๆ ถูกมองว่าเป็นตัวตนที่ยังคงวนเวียนและคอยปลอบประโลม ปีเตอร์ บาราแกน ผู้จัดรายการนี้เรียนรู้ว่าวิญญาณของผู้เป็นที่รักที่ได้จากไปสามารถเป็นแหล่งกำเนิดความเข้มแข็งให้กับผู้คนที่โทโฮกุได้อย่างไร

เค้าโครงรายการ