#7: Domo คำหลายความหมายใช้สะดวก

เพลินเที่ยวกับภาษาญี่ปุ่น Easy Travel Japanese

3น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 3 ธันวาคม 2560 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

DOMO มีหลายความหมาย คือ “มาก” “หวัดดี” หรือ “ขอบใจ” ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

เค้าโครงรายการ