3น. 00ว.
#7: Domo คำหลายความหมายใช้สะดวก
เพลินเที่ยวกับภาษาญี่ปุ่น Easy Travel Japanese
3น. 00ว.

ออกอากาศวันที่ 3 ธันวาคม 2560
รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

DOMO มีหลายความหมาย คือ “มาก” “หวัดดี” หรือ “ขอบใจ” ขึ้นอยู่กับสถานการณ์