3น. 00ว.
#5: Onegai shimasu. รบกวนด้วย
เพลินเที่ยวกับภาษาญี่ปุ่น Easy Travel Japanese
3น. 00ว.

ออกอากาศวันที่ 2 ธันวาคม 2560
รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

เมื่อจะขอให้คนอื่นทำอะไรบางอย่างให้ ใช้สำนวน ONEGAI SHIMASU (รบกวนด้วย)