3น. 00ว.
#4: ลองใช้ดู (#1-3)
เพลินเที่ยวกับภาษาญี่ปุ่น Easy Travel Japanese
3น. 00ว.

ออกอากาศวันที่ 22 มีนาคม 2560
รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

ใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดเมื่อมาท่องเที่ยวญี่ปุ่นด้วยสำนวนญี่ปุ่นที่มีประโยชน์!
ลองใช้ 3 สำนวนนี้ดู : II DESU KA?, SUMIMASEN และ DOKO DESU KA?