#3: DOKO DESU KA? ที่ไหน

เพลินเที่ยวกับภาษาญี่ปุ่น Easy Travel Japanese

3น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 22 มีนาคม 2560 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

เรียนรู้สำนวนญี่ปุ่นที่มีประโยชน์ด้วยเวลาเพียง 3 นาทีสำหรับการท่องเที่ยวทั่วญี่ปุ่น! เมื่อหลงทาง สามารถถามทางได้ด้วยสำนวน DOKO DESU KA? (ที่ไหน) ต่อท้ายชื่อสถานที่ที่ต้องการไป

เค้าโครงรายการ