3น. 00ว.
#2: SUMIMASEN, คำหลายความหมายใช้สะดวก
เพลินเที่ยวกับภาษาญี่ปุ่น Easy Travel Japanese
3น. 00ว.

ออกอากาศวันที่ 22 มีนาคม 2560
รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2568

เรียนรู้สำนวนญี่ปุ่นที่มีประโยชน์ด้วยเวลาเพียง 3 นาทีสำหรับการท่องเที่ยวทั่วญี่ปุ่น! SUMIMASEN แปลว่า “ขอโทษ” ในบางสถานการณ์ แต่สามารถใช้ในความหมายอื่นได้อีกหลายแบบด้วย