ภูเขาฟูจิ

มนต์ขลังแห่งภาษาญี่ปุ่น Magical Japanese

10น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 26 มกราคม 2565 รับชมได้ถึง 26 มกราคม 2568

ภาษาญี่ปุ่นอุดมไปด้วยคำพูดและสำนวนที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รายการวันนี้เราจะได้เรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องกับภูเขาฟูจิ ภูเขาอันเป็นสัญลักษณ์ของความงามและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นที่ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนี้ บันดาลใจให้เกิดคำและสำนวนอันควรแก่การจดจำมากมาย ร่วมเรียนรู้คำภาษาญี่ปุ่นอันมีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่แฝงอยู่เบื้องหลังกับปีเตอร์ แม็คมิลแลน กวีและนักแปลวรรณกรรมที่พำนักอยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นเวลานาน

เค้าโครงรายการ