บ้าน

มนต์ขลังแห่งภาษาญี่ปุ่น Magical Japanese

10น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 19 มกราคม 2565 รับชมได้ถึง 19 มกราคม 2568

ภาษาญี่ปุ่นอุดมไปด้วยคำพูดและวลีที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รายการวันนี้เราจะได้เรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องกับบ้าน บ้านแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นแสดงให้เห็นความรักของคนญี่ปุ่นที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล และสร้างนิสัยการให้คุณค่าแก่การร่วมมือซึ่งกันและกัน ร่วมเรียนรู้คำภาษาญี่ปุ่นอันมีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่แฝงอยู่เบื้องหลังกับปีเตอร์ แม็คมิลแลน กวีและนักแปลวรรณกรรม จากบ้านของเขาที่เกียวโต

เค้าโครงรายการ