ค่ำคืน

มนต์ขลังแห่งภาษาญี่ปุ่น Magical Japanese

10น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 29 ธันวาคม 2564 รับชมได้ถึง 29 ธันวาคม 2567

ภาษาญี่ปุ่นอุดมไปด้วยคำพูดและวลีที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รายการวันนี้เราจะได้เรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องกับเวลาค่ำคืน คนญี่ปุ่นในสมัยโบราณรักความสงบและความมืดยามราตรี และมีคำต่าง ๆ สำหรับใช้ในยามค่ำคืนตามความแตกต่างของช่วงเวลา นอกจากนั้นค่ำคืนยังเกี่ยวข้องกับสิ่งลึกลับด้วย ร่วมเรียนรู้คำภาษาญี่ปุ่นอันมีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่แฝงอยู่เบื้องหลังกับปีเตอร์ แม็คมิลแลน กวีและนักแปลวรรณกรรมที่พำนักอยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นเวลานาน

เค้าโครงรายการ