น้ำ

มนต์ขลังแห่งภาษาญี่ปุ่น Magical Japanese

10น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 22 ธันวาคม 2564 รับชมได้ถึง 22 ธันวาคม 2567

ภาษาญี่ปุ่นอุดมไปด้วยคำพูดและวลีที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รายการวันนี้เราจะได้เรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เป็นที่รู้กันมานานแล้วว่าญี่ปุ่นมีน้ำอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์และสามารถเข้าถึงได้ง่าย “น้ำ“ แฝงอยู่อย่างล้ำลึกในวัฒนธรรมญี่ปุ่นจนถึงกับนำมาใช้เป็นคำที่พูดถึงมนุษยสัมพันธ์และชีวิต ร่วมเรียนรู้คำภาษาญี่ปุ่นอันมีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่แฝงอยู่เบื้องหลังกับปีเตอร์ แม็คมิลแลน กวีและนักแปลวรรณกรรมที่พำนักอยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นเวลานาน

เค้าโครงรายการ