ต้นไม้

มนต์ขลังแห่งภาษาญี่ปุ่น Magical Japanese

10น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 27 ตุลาคม 2564 รับชมได้ถึง 27 ตุลาคม 2567

ภาษาญี่ปุ่นอุดมไปด้วยคำพูดและวลีที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รายการวันนี้เราจะได้เรียนรู้คำบางคำที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้ ญี่ปุ่นเป็นดินแดนแห่งต้นไม้ พื้นที่สองในสามของประเทศปกคลุมไปด้วยป่าไม้ ต้นไม้ค้ำจุนชีวิตและผู้คนก็ตอบแทนบุญคุณของต้นไม้ด้วยการให้ความเคารพอย่างลึกซึ้ง คนญี่ปุ่นสร้างคำและวลีที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้ขึ้นมาใช้กันมากมายตลอดระยะเวลายาวนานที่ผ่านมา ร่วมเรียนรู้คำภาษาญี่ปุ่นอันมีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่แฝงอยู่เบื้องหลังกับปีเตอร์ แม็คมิลแลน กวีและนักแปลวรรณกรรมที่พำนักอยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นเวลานาน

เค้าโครงรายการ