ซากุระ

มนต์ขลังแห่งภาษาญี่ปุ่น Magical Japanese

10น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 28 เมษายน 2564 รับชมได้ถึง 28 เมษายน 2567

ภาษาญี่ปุ่นอุดมไปด้วยคำพูดอันมีเอกลักษณ์ แสดงความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและวัฒนธรรม รายการวันนี้นำเสนอคำที่เกี่ยวข้องกับซากุระ ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติในญี่ปุ่นมาเป็นเวลาหลายพันปีและมีความสำคัญเป็นพิเศษต่อจิตใจของผู้คนส่วนใหญ่ในญี่ปุ่น และได้คิดคำที่เกี่ยวกับซากุระขึ้นมามากมายตลอดช่วงเวลาอันยาวนาน ร่วมเรียนรู้คำที่มีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่แฝงอยู่เบื้องหลังกับปีเตอร์ แม็คมิลแลน กวีและนักแปลที่พำนักอยู่ที่ญี่ปุ่นมาเป็นเวลานาน

เค้าโครงรายการ