ฝน

มนต์ขลังแห่งภาษาญี่ปุ่น Magical Japanese

10น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 28 มีนาคม 2564 รับชมได้ถึง 28 มีนาคม 2567

ภาษาญี่ปุ่นอุดมไปด้วยคำพูดและวลีที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รายการวันนี้เราจะได้เรียนรู้คำบางคำที่เกี่ยวข้องกับฝน แต่ละปีญี่ปุ่นมีฝนตกราวสองเท่าของปริมาณเฉลี่ยทั่วโลก และคนญี่ปุ่นมีความละเอียดอ่อนในการสังเกตความแตกต่างแม้เพียงเล็กน้อยของฝน กล่าวกันว่าในภาษาญี่ปุ่นมีคำเกี่ยวกับฝนอยู่ถึงราว 400 คำ
ร่วมเรียนรู้คำภาษาญี่ปุ่นอันมีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่แฝงอยู่เบื้องหลัง กับปีเตอร์ แม็คมิลแลน กวีและนักแปลที่พำนักอยู่ที่ญี่ปุ่นมาเป็นเวลานาน

เค้าโครงรายการ