เครื่องหาปลา / หุ่นจำลองทางการแพทย์

สุดยอดนวัตกรรมของญี่ปุ่น Japan's Top Inventions

28น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 29 ตุลาคม 2565 รับชมได้ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2567

ช่วงครึ่งแรกของรายการเป็นเรื่องราวเบื้องหลังเครื่องหาปลา ซึ่งคิดค้นโดยบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ทำขึ้นครั้งแรกในปี 1948 และปัจจุบันใช้ในกว่า 80 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก ช่วงครึ่งหลังของรายการเป็นเรื่องเกี่ยวกับหุ่นจำลองที่ใช้ในการฝึกทักษะนักศึกษาแพทย์และนักเรียนพยาบาล ที่ดูและให้สัมผัสเหมือนของจริง

เค้าโครงรายการ