เครื่องวัดออกซิเจนจากชีพจร / ระบบคัดและบรรจุไข่

สุดยอดนวัตกรรมของญี่ปุ่น Japan's Top Inventions

28น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 3 กันยายน 2565 รับชมได้ถึง 7 มกราคม 2567

ในช่วงแรกของรายการ เครื่องวัดออกซิเจนจากชีพจรที่วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ซึ่งได้ช่วยชีวิตคนไว้มากมายในช่วงการระบาดของโควิด 19 ในช่วงหลังของรายการ ระบบคัดและบรรจุไข่ที่ทั้งทำความสะอาด ตรวจหารอยแตก คัดกรองและบรรจุไข่ เราแนะนำระบบนี้ที่ถูกใช้ในมากกว่า 70 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก

เค้าโครงรายการ