เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกคลอดก่อนกำหนด / ระบบภาพพิมพ์ด้วยลำแสงอิเล็กตรอน

สุดยอดนวัตกรรมของญี่ปุ่น Japan's Top Inventions

28น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 30 เมษายน 2565 รับชมได้ถึง 17 ธันวาคม 2566

ในช่วงแรก เรื่องราวเบื้องหลังเครื่องช่วยหายใจที่พัฒนาโดยบริษัทญี่ปุ่นในปี 1984 ที่ได้ช่วยทารกที่คลอดก่อนกำหนดในภาวะวิกฤต ในช่วงหลัง ระบบภาพพิมพ์ด้วยลำแสงอิเล็กตรอนที่สามารถวาดเส้นที่บางที่สุดในโลกได้ เราแนะนำเทคโนโลยีญี่ปุ่นที่นักวิจัยตามมหาวิทยาลัยทั่วโลกใช้กัน

เค้าโครงรายการ