การรีไซเคิลคาร์บอน

สัญญาณ The Signs

15น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 8 มกราคม 2565 รับชมได้ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2566

เป็นที่รู้กันว่า ก๊าซ CO2 คือตัวผลักดันใหญ่ที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ แต่การรีไซเคิลคาร์บอนนั้นเป็นเรื่องของการแปรรูปมันให้เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์ เรานำเสนอผลการวิจัยชั้นนำของโลกที่ใช้ก๊าซนี้ในการสังเคราะห์พลาสติก และเทคโนโลยีอันน่าทึ่งของบริษัทแห่งหนึ่งที่นำพลังของจุลินทรีย์มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนก๊าซ CO2 ให้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ ในอนาคต ก๊าซ CO2 จะไม่เป็นเพียงของเสียหรือสารมลพิษร้ายแรงอย่างที่เรารู้จักกันอีกต่อไป

เค้าโครงรายการ