อาซากาวะ จิเอโกะ: เปลี่ยนชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สัญญาณ The Signs

15น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 4 ธันวาคม 2564 รับชมได้ถึง 15 มกราคม 2566

การต่อสู้กับโควิด 19 ได้สร้างอุปสรรคทางสังคมที่ใหญ่ขึ้นสำหรับผู้มีความพิการ อาซากาวะ จิเอโกะ เจ้าหน้าที่ระดับสูงและซีทีโอในบริษัทไอทียักษ์ใหญ่ของโลกกำลังรับมือกับปัญหาเหล่านี้ เธอสูญเสียการมองเห็นตอนอายุ 14 เธอเข้าทำงานในบริษัทไอทีและอุทิศชีวิตให้การพัฒนาหนทางเชิงเทคโนโลยีต่อปัญหาการเข้าถึง อาซากาวะแบ่งปันความคิดในการทำให้โลกเป็นที่ที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้มีความพิการ และต้อนรับอนาคตที่มีความหลากหลายมากขึ้น

เค้าโครงรายการ