วิวัฒนาการการศึกษารูปแบบดิจิทัล

สัญญาณ The Signs

15น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 รับชมได้ถึง 1 มกราคม 2566

หลังจากที่เคยล้าหลังชาติอื่น ๆ อยู่กว่าสิบปี โรคระบาดเป็นช่วงเวลาที่ได้ทำให้บังเกิดความก้าวหน้าใหญ่ ๆ ด้านการเรียนรู้รูปแบบดิจิทัลในญี่ปุ่น เด็กนักเรียนประถมและมัธยมต้นทั่วประเทศได้รับแท็บเล็ตเป็นอุปกรณ์การเขียนตามมาตรฐานใหม่ และแอปจากบริษัทความเสี่ยงสูงเล็ก ๆ แห่งหนึ่งก็กำลังพลิกโฉมการเรียนการสอน แต่ครูส่วนหนึ่งตามการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วนี้กันไม่ทันนัก และผู้ปกครองก็พากันแสดงความกังวลในหลาย ๆ เรื่อง มาสำรวจการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในวงการการศึกษาของญี่ปุ่นกัน

เค้าโครงรายการ