ความคาดหวังและการท้าทายประเด็นปัญหาต่าง ๆ ของพันธุศาสตร์การกีฬา

สัญญาณ The Signs

15น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 18 กันยายน 2564 รับชมได้ถึง 7 พฤษภาคม 2566

ปัจจุบันการวิจัยทางพันธุกรรมในการกีฬากำลังรุดหน้าอย่างมาก ทีมฟุตบอลทีมหนึ่งในญี่ปุ่นเห็นผลลัพธ์จากการปรับรูปแบบการฝึกซ้อมให้เข้ากับลักษณะทางพันธุกรรมของผู้เล่น ในขณะที่การใช้ "พิมพ์เขียวแห่งชีวิต" นี้ ทำให้เกิดการค้นพบที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันโรค เช่น ความเชื่อมโยงระหว่างพยาธิภาวะร่วมกับอาการป่วยหนักของผู้ป่วยโรคโควิด 19 ก็มีความเสี่ยงในการถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ที่ไม่ได้ยึดคติเห็นแก่ผู้อื่นเท่าไรนัก นี่คือการลงลึกถึงรายละเอียดทั้งในด้านเทคโนโลยีและจริยธรรม ณ แนวหน้าของการศึกษาจีโนมด้านการกีฬา

เค้าโครงรายการ