คนรุ่นใหม่ฝันถึงอนาคตที่มีการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์

สัญญาณ The Signs

15น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 7 สิงหาคม 2564 รับชมได้ถึง 13 พฤศจิกายน 2565

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุดเป็นอันดับห้าของโลก แต่คนรุ่นใหม่กำลังพยายามอย่างเต็มที่ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม บริษัทการพิมพ์แห่งหนึ่งที่ลงมืออย่างรวดเร็วเพื่อลดคาร์บอนฟุตพรินต์ได้จัดกิจกรรมเวทีสนทนาออนไลน์เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งนำโดยพนักงานรุ่นใหม่ของบริษัท นักศึกษามหาวิทยาลัยเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้พลังงานธรรมชาติ เราเน้นให้เห็นการที่คนในญี่ปุ่นจากช่วงอายุและพื้นเพที่ต่างกันพยายามค้นหาเส้นทางที่จะนำไปสู่สังคมไร้คาร์บอน

เค้าโครงรายการ