คูมะ เค็งโงะ: สร้างวิถีชีวิตใหม่ผ่านสถาปัตยกรรม

สัญญาณ The Signs

15น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 รับชมได้ถึง 9 เมษายน 2566

โควิด 19 ทำให้เราต้องกลับมาทบทวนหน้าที่และบทบาทของสำนักงานและบ้านใหม่อีกครั้ง เราอาจถึงขีดจำกัดในการใช้ชีวิตอย่างสบายใน "กล่อง" ที่สร้างขึ้นด้วยแนวคิดที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง การระบาดได้เผยให้เห็นข้อด้อยของ "กล่องปิด" เมื่อเราเผชิญกับรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันในรูปแบบใหม่เหล่านี้ เราจะสร้างพื้นที่อยู่อาศัยในอุดมคติได้อย่างไร ในตอนนี้ คูมะ เค็งโงะ สถาปนิกที่มีชื่อเสียงระดับโลก แนะนำโครงการล่าสุดบางโครงการของเขาและพูดคุยเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของเขาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและเมืองต่าง ๆ ในอนาคต

เค้าโครงรายการ