มองหนังสือในมุมใหม่

สัญญาณ The Signs

15น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 รับชมได้ถึง 24 กรกฎาคม 2565

ในปี 2020 ขณะที่ผู้คนต่างกักตัวอยู่บ้านเพราะโรคระบาด พวกเขาก็เริ่มมองการอ่านในมุมใหม่ กิจกรรมต่าง ๆ ทางออนไลน์ที่จัดขึ้นโดยร้านหนังสือและชมรมหนังสือมีการเติบโตอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน มีกระทั่งคนที่เสี่ยงเปิดร้านหนังสือที่มีตัวตนจริง โดยหวังบ่มเพาะความเชื่อมโยง เราไปดูกันว่า โรคระบาดได้จุดประกายความสัมพันธ์กับหนังสือขึ้นมาอีกครั้งอย่างไร

เค้าโครงรายการ