เทคโนโลยีต้านไวรัสชั้นแนวหน้า

สัญญาณ The Signs

15น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 20 มีนาคม 2564 รับชมได้ถึง 9 ตุลาคม 2565

ญี่ปุ่นได้มีการใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อของใช้ประจำวันและเสื้อผ้ามาอย่างยาวนาน ผลงานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าวัสดุเหล่านี้ เช่น สารสกัดจากต้น "ไอ" ซึ่งเป็นที่รู้จักในการใช้ย้อมสีครามของญี่ปุ่น และปูนฉาบญี่ปุ่นที่ใช้ในสถาปัตยกรรมดั้งเดิม มีประสิทธิภาพในการต่อต้านไวรัสโควิด 19 ด้วย นอกจากนี้ในวงการเทคโนโลยีก้าวหน้าล่าสุด ยังมีการพัฒนาพลิกโฉม เครื่องฉายรังสียับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสให้สามารถใช้แสงอัลตราไวโอเลตที่ปลอดภัยกับมนุษย์ได้

เค้าโครงรายการ