กระตุ้นการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

สัญญาณ The Signs

15น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 5 ธันวาคม 2563 รับชมได้ถึง 19 มิถุนายน 2565

การระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับวิถีชีวิตและเศรษฐกิจทั่วทุกที่ วิสัยทัศน์หนึ่งของการเริ่มต้นใหม่เริ่มมีให้เห็น นั่นคือการฟื้นฟูที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แนวคิดคือใช้การลงทุนเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ พลังงานทดแทนเป็นรากฐานสำคัญของแนวคิดการฟื้นฟูที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขณะนี้อีวีมีบทบาทสำคัญในความท้าทายใหม่นี้ ทั้งในฐานะยานพาหนะและในรูปของแบตเตอรี่เก็บพลังงานด้วย

เค้าโครงรายการ