โบไซ: รู้ทันป้องกันภัยพิบัติ – วิธีปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยในหิมะ

สีสันหลากวัฒนธรรม Culture Crossroads

10น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 5 ธันวาคม 2565 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2569

หิมะมีความสวยงามแต่ก็เป็นอันตรายได้เช่นกัน อะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการเดินบนถนนที่เป็นน้ำแข็ง และผู้ขับขี่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างไร ติดตามคุณชัยรัตน์ ถมยาจาก NHK WORLD-JAPAN ภาคภาษาไทยรายงานด้วยการลองจากประสบการณ์จริง

เค้าโครงรายการ