โบไซ: รู้ทันป้องกันภัยพิบัติ - การดูแลสุขภาพในช่วงเกิดภัยพิบัติ

สีสันหลากวัฒนธรรม Culture Crossroads

10น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 4 มีนาคม 2565 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2569

เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น ชีวิตที่แปลกไปจากเดิมและยาวนานก็เริ่มขึ้น มาศึกษาวิธีการดูแลชีวิตในฐานะผู้หนีภัยของคุณให้มีสุขภาพที่ดีกัน เช่น การป้องกันการติดเชื้อ การรักษาสุขภาพช่องปาก และประเด็นการดูแลสุขภาพจิต

เค้าโครงรายการ