โบไซ: รู้ทันป้องกันภัยพิบัติ - ภูเขาไฟปะทุ

สีสันหลากวัฒนธรรม Culture Crossroads

10น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2569

ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีภูเขาไฟหนาแน่นที่สุดในโลก จะเกิดอะไรขึ้นในยามที่ภูเขาไฟปะทุ เราควรระวังเกี่ยวกับอะไรบ้าง ผู้เชี่ยวชาญผู้มีฉายาว่า "มิสเตอร์แม็กม่า" จะมาอธิบายให้ฟัง

เค้าโครงรายการ