โบไซ: รู้ทันป้องกันภัยพิบัติ - การเตรียมเป้ฉุกเฉิน

สีสันหลากวัฒนธรรม Culture Crossroads

10น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 3 ธันวาคม 2564 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2569

การเตรียมเป้ฉุกเฉินไว้ใช้หลังเกิดภัยธรรมชาติเป็นความคิดที่ดี ผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำว่า เราควรจัดเตรียมอะไรมากน้อยแค่ไหน และจะเก็บไว้ที่ไหนในบ้านเพื่อให้พร้อมที่จะเข้าถึงได้ทันที

เค้าโครงรายการ