โบไซ: รู้ทันป้องกันภัยพิบัติ - เมื่อการกลับบ้านเป็นเรื่องยากหลังเกิดแผ่นดินไหวในเขตเมือง

สีสันหลากวัฒนธรรม Culture Crossroads

10น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2569

เมื่อเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ขึ้น การคมนาคม ระบบขนส่งสาธารณะอาจหยุดลง ทำให้การเดินทางกลับบ้านเป็นเรื่องยาก เราจะมาเรียนรู้ว่าควรทำอย่างไร ตามมาตรการของเขตชิบูยะในโตเกียว

เค้าโครงรายการ