โบไซ: รู้ทันป้องกันภัยพิบัติ - การปฐมพยาบาล

สีสันหลากวัฒนธรรม Culture Crossroads

10น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 8 ตุลาคม 2564 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2569

ภัยพิบัติครั้งใหญ่อาจทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้มากมาย และการเรียกรถพยาบาลให้มาถึงได้อย่างรวดเร็วตามปกติอาจเป็นเรื่องยาก เรามาแนะนำวิธีปฐมพยาบาลที่มีประสิทธิภาพในกรณีที่กระดูกหัก เลือดออก และหยุดหายใจ

เค้าโครงรายการ