โบไซ: รู้ทันป้องกันภัยพิบัติ - ประสบการณ์การตั้งแคมป์หนีภัยที่บ้าน

สีสันหลากวัฒนธรรม Culture Crossroads

10น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 3 กันยายน 2564 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2569

เทศบาลต่าง ๆ ตั้งศูนย์พักพิงสำหรับภัยธรรมชาติระดับสี่ขึ้นไป การจำลองการตั้งแคมป์หนีภัยที่บ้านให้คำแนะนำที่มีประโยชน์เรื่องที่นอน ห้องสุขา และการเตรียมอาหารในภาวะฉุกเฉิน

เค้าโครงรายการ