โบไซ: รู้ทันป้องกันภัยพิบัติ - ป้องกันโรคจากความร้อน

สีสันหลากวัฒนธรรม Culture Crossroads

10น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 6 สิงหาคม 2564 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2569

หน้าร้อนในญี่ปุ่นร้อนมาก ทั้งอุณหภูมิและความชื้นเพิ่มสูงนำไปสู่ความเสี่ยงต่อโรคจากความร้อน รายการตอนนี้จะแนะนำรายละเอียดว่า จะรับรู้ รักษา และหลีกเลี่ยงได้อย่างไร

เค้าโครงรายการ