โบไซ: รู้ทันป้องกันภัยพิบัติ - เรียนรู้จากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นตะวันออก

สีสันหลากวัฒนธรรม Culture Crossroads

10น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 11 มีนาคม 2564 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2569

แผ่นดินไหว คลื่นสึนามิและอุบัติเหตุนิวเคลียร์ในปี 2011 ก่อให้เกิดความเสียหายที่ไม่เคยมีมาก่อน เราไปพูดคุยอย่างเจาะลึกกับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นสามคนเกี่ยวกับความรู้สึกและสิ่งที่พวกเขาทำในตอนนั้น

เค้าโครงรายการ