โบไซ: รู้ทันป้องกันภัยพิบัติ - ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

สีสันหลากวัฒนธรรม Culture Crossroads

10น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 4 มีนาคม 2564 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2569

เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น การหาข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นยำอาจทำได้ยาก เราจะแสดงให้เห็นว่าชาวต่างชาติผู้อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสำคัญ ๆ หลีกเลี่ยงข่าวลือและข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแม่นยำได้ง่าย และรวดเร็วอย่างไร

เค้าโครงรายการ