โบไซ: รู้ทันป้องกันภัยพิบัติ - การหนีภัยที่บ้าน

สีสันหลากวัฒนธรรม Culture Crossroads

10น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2569

ยามเกิดภัยพิบัติ ด้วยความกังวลเรื่องโรคติดเชื้อหรือความเป็นส่วนตัวของบุคคลนั้น ๆ การหนีภัยที่บ้านก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จำเป็นต้องพิจารณา เราไปดูว่า ควรเตรียมบ้านของคุณอย่างไรและต้องเตรียมของยังชีพอะไรไว้บ้าง

เค้าโครงรายการ