โบไซ: รู้ทันป้องกันภัยพิบัติ - เรียนรู้จากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ฮันชิน-อาวาจิ

สีสันหลากวัฒนธรรม Culture Crossroads

10น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 14 มกราคม 2564 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2569

แผ่นดินไหวปี 1995 ได้ทำให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงทั่วภูมิภาคคันไซของญี่ปุ่น โดยได้นำไปสู่การก่อตั้งสถานีวิทยุเอฟเอ็มเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง เราไปสำรวจดูบทบาทหน้าที่ของระบบกระจายเสียงระดับท้องถิ่นเช่นนี้กัน

เค้าโครงรายการ