โบไซ: รู้ทันป้องกันภัยพิบัติ – สถานพึ่งพิงสำหรับผู้หนีภัย

สีสันหลากวัฒนธรรม Culture Crossroads

10น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 7 มกราคม 2564 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2569

เมื่อต้องสูญเสียบ้านหรือเมื่ออันตรายมาถึงตัว ญี่ปุ่นมีสถานพึ่งพิงที่จัดการโดยชุมชนนั้น ๆ คอยช่วยเหลือ แต่ใครบ้างที่มีสิทธิ์ใช้ แล้วเสบียงล่ะ และมีกฎเกณฑ์อะไรบ้าง เราจะไปเจาะลึกเพื่อหาคำตอบเหล่านี้กัน

เค้าโครงรายการ