10น. 00ว.
โบไซ: รู้ทันป้องกันภัยพิบัติ – สถานพึ่งพิงสำหรับผู้หนีภัย
สีสันหลากวัฒนธรรม Culture Crossroads
10น. 00ว.

ออกอากาศวันที่ 7 มกราคม 2564
รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2569

เมื่อต้องสูญเสียบ้านหรือเมื่ออันตรายมาถึงตัว ญี่ปุ่นมีสถานพึ่งพิงที่จัดการโดยชุมชนนั้น ๆ คอยช่วยเหลือ แต่ใครบ้างที่มีสิทธิ์ใช้ แล้วเสบียงล่ะ และมีกฎเกณฑ์อะไรบ้าง เราจะไปเจาะลึกเพื่อหาคำตอบเหล่านี้กัน