โบไซ: รู้ทันป้องกันภัยพิบัติ – การหนีภัย

สีสันหลากวัฒนธรรม Culture Crossroads

10น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2569

เมื่อภัยพิบัติมาถึงตัว คุณจำเป็นต้องหนีจากอันตราย แต่จะไปที่ไหน อย่างไร และควรนำอะไรติดตัวไปด้วย ตระเวนตัวเมืองโตเกียวและเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์หนีภัยที่มีประสิทธิภาพ

เค้าโครงรายการ