10น. 00ว.
โบไซ: รู้ทันป้องกันภัยพิบัติ – การหนีภัย
สีสันหลากวัฒนธรรม Culture Crossroads
10น. 00ว.

ออกอากาศวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2569

เมื่อภัยพิบัติมาถึงตัว คุณจำเป็นต้องหนีจากอันตราย แต่จะไปที่ไหน อย่างไร และควรนำอะไรติดตัวไปด้วย ตระเวนตัวเมืองโตเกียวและเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์หนีภัยที่มีประสิทธิภาพ