โบไซ: รู้ทันป้องกันภัยพิบัติ – แผนที่พยากรณ์พื้นที่ประสบภัยธรรมชาติต่าง ๆ

สีสันหลากวัฒนธรรม Culture Crossroads

10น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 29 ตุลาคม 2563 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2569

ญี่ปุ่นมีแนวโน้มประสบภัยธรรมชาติต่าง ๆ ดังนั้นรัฐบาลจึงจัดทำแผนที่พยากรณ์พื้นที่ประสบภัยธรรมชาติประเภทต่าง ๆ ขึ้น มีอันตรายประเภทใดบ้างที่อยู่รอบตัวคุณ ผู้ชำนาญการป้องกันภัยพิบัติให้คำแนะนำต่าง ๆ ที่อาจช่วยชีวิตคุณได้

เค้าโครงรายการ