ซีซัน 7-11 เบ็นโตโกยะชัมปูรุผัดผงกะหรี่ & เบ็นโตโคะรกเกะมันม่วง

เบ็นโต เอกซ์โป BENTO EXPO

15น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 28 ตุลาคม 2565 รับชมได้ถึง 28 ตุลาคม 2566

Marc ทำเบ็นโตโดยใช้โกยะหรือมะระ เมนูขึ้นชื่อของจังหวัดโอกินาวา Maki ทำโคะรกเกะหรือโครเกต์ (ในภาษาฝรั่งเศส) ด้วยมันเทศสีม่วง และเบ็นโตในปิ่นโตสไตล์ดั้งเดิมจากประเทศไทย

เค้าโครงรายการ