ซีซัน 7-9 เบ็นโตไก่เมเปิลมิโซะ & เบ็นโตหมูเมเปิลมัสตาร์ด

เบ็นโต เอกซ์โป BENTO EXPO

15น. 00ว.
ออกอากาศวันที่ 30 กันยายน 2565 รับชมได้ถึง 30 กันยายน 2566

ในรายการตอนนี้ เราไปดูเบ็นโตที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบางกล่อง จากที่ส่งกันเข้ามายังเว็บไซต์ของเรา Marc และ Maki ต่างก็ทำเบ็นโตที่ใช้เมเปิลไซรัป และจากฮ่องกง ชมเบ็นโตที่ทำไปปิกนิกกับครอบครัว

เค้าโครงรายการ